Działalność muzeum w warunkach pandemii covid-19

W związku dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną i częstą zmianą restrykcji dotyczących bieżącej działalności galerii i muzeum część informacji zawartych na naszych stronach może być okresowo nieaktualna. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zakładki COVID-19, gdzie podajemy podstawowe informacje na temat obowiązujących restrykcji i wyłączeń w naszej ofercie. • KOMUNIKAT NR 10

  19.03.2021

  W związku z sytuacją epidemiologiczną i planowanymi zamknięciami instytucji kultury uprzejmie informujemy, że od dnia 20 listopada 2020 r. do odwołania ekspozycja muzealna zostaje zamknięta. Zawieszone do odwołania pozostają również inne formy działalności edukacyjnej muzeum z wyjątkiem czytelni, która pozostaje otwarta. Otwarty bedzie również sklep, w którym obowiązują ogólne wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego i limit 6 kupujących w tym samym czasie.

 • KOMUNIKAT NR 9

  28.01.2021

  W związku z kolejnym luzowaniem obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 uprzejmie informujemy , że część ekspozycji muzealnej zostanie udostępniona dla zwiedzających od dnia 5 lutego 2021. Ze względu na przyjęte w regulacjach prawnych limity zwiedzających mogących jednorazowo przebywać na określonej powierzchni ekspozycji zwiedzanie będzie możliwe jedynie pojedynczo. Możliwości korzystania z Bursztynowej Czytelni pozostają niezmienione. Korzystać z niej może w tym samym czasie tylko jedna osoba. Nadal pozostają zawieszone pozostałe formy działalności edukacyjnej realizowane na zewnątrz muzeum (warsztaty, lekcje muzealne, prelekcje).

 • KOMUNIKAT NR 8

  07.01.2021

  W związku z tym, że obowiązujące restrykcje dotyczące ograniczenia działalności kulturalnej nie zakazują organizacji wystaw czasowych w galeriach artystycznych prowadzących sprzedaż to zdecydowaliśmy się na zorganizowanie małej wystawy popularyzującej wiedzę o bursztynie. Otwarcie w pierwszym tygodniu lutego. Zapraszamy !

 • KOMUNIKAT NR 7

  28.11.2020

  Uprzejmie informujemy, że w związku z częściowym zniesieniem obostrzeń dotyczących ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 ponownie udostępniamy Bursztynową Czytelnię. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego reżimu sanitarnego w tym samym czasie z czytelni będzie mogła skorzystać tylko jedna osoba.

 • KOMUNIKAT NR 6

  07.11.2020

  W związku z sytuacją epidemiologiczną i planowanymi zamknięciami instytucji kultury uprzejmie informujemy, że od dnia 7 listopada 2020 r. do odwołania ekspozycja muzealna i czytelnia zostają zamknięte. Zawieszone do odwołania pozostają również inne formy działalności edukacyjnej muzeum. Otwarta pozostaje jedynie galeria, w której obowiązują ogólne wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego i limit 6 kupujących w tym samym czasie.

 • KOMUNIKAT NR 5

  23.10.2020

  W związku z podaną do publicznej wiadomości decyzją MEN dotyczącą zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach uprzejmie informujemy, że zawieszamy na czas nieokreślony działalność muzeum w zakresie organizacji lekcji muzealnych, warsztatów biżuteryjnych i prelekcji. Wystawa czasowa i Bursztynowa Czytelnia pozostają nadal otwarte.

 • KOMUNIKAT NR 4

  01.09.2020

  Z dniem 1 września ponownie uruchamiamy działalność edukacyjną w zakresie organizacji lekcji muzealnych, wykładów i organizacji warsztatów biżuteryjnych. Szczegóły w zakładce „OFERTA EDUKACYJNA”. Zapraszamy!

 • KOMUNIKAT NR 3

  01.07.2020

  Od dnia 6 lipca ponownie uruchamiamy część wystawową naszego muzeum i Bursztynową Czytelnię. Ze względu na ciągle duże ryzyko epidemiczne postanowiliśmy nie wznawiać zewnętrznej działalności edukacyjnej naszego muzeum co najmniej do czasu stacjonarnego uruchomienia szkół.

 • KOMUNIKAT NR 2

  04.05.2020

  Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiliśmy naszą galerię i możliwe są już zakupy oraz naprawa i renowacja biżuterii. Wejście do galerii możliwe jest przy zachowaniu ogólnych wytycznych dotyczących środków ochrony osobistej i zachowania dystansu społecznego. Przy wejściu udostępnione zostało stanowisko do dezynfekcji rąk i wystawione zostały jednorazowe rękawiczki. Ze względu na obowiązujące limity w sklepie może jednorazowo przebywać 6 osób wyłączając pracowników. Jednocześnie nadal pozostaje zamknięta część muzealna i Bursztynowa Czytelnia. Nadal pozostają też zawieszone inne formy działalności edukacyjnej muzeum takie jak organizacja lekcji muzealnych, prelekcji i warsztatów biżuterii.

 • KOMUNIKAT NR 1

  16.03.2020

  Uprzejmie informujemy, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 muzeum i galeria zostają zamknięte do odwołania. Osoby zainteresowane zakupem naszej biżuterii zapraszamy do uruchomionego niedawno sklepu internetowego pod adres: https://sklep.amber-ring.pl Do odwołania zostaje również zawieszona działalność edukacyjna prowadzona przez naszą placówkę. O ewentualnych zmianach w sytuacji będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej w zakładce COVID-19.powrót